Vitajte na stránke ZNALECKÝ PORTÁL


je to miesto pre uľahčenie a zjednodušenie práce znalcov, resp. miesto poskytujúce pomoc pri rôznych výpočtových situáciách pre znaleckú činnosť.

Primárne je tento znalecký portál určený pre znalcov zapísaných v zozname / registri znalcov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (znalci na Slovensku), pričom jeho hlavná orientácia je na znalcov z odboru Stavebníctvo odvetvie Odhad hodnoty nehnuteľností.


Na tejto stránke sú umiestnené a priebežne dopĺňané rôzne moduly (pomôcky) pre čiastkové znalecké úkony súvisiace s ohodnocovaním nehnuteľností v Slovenskej republike, napr.:

Indexy cien stavebných prác, materiálov a výrobkov spotrebovávaných v stavebníctve SR – databáza indexov cien (zo Štatistického úradu SR) v nadväznosti na najviac používané katalógy rozpočtových ukazovateľov stavieb – od roku 1914 po aktuálne známy termín
Graf vývoja cien nehnuteľností na bývanie v SR
Databáza vekov stavieb (DAVES) – slúži na zdieľanie a čerpanie údajov o vekoch stavieb
Rekapitulácia – aplikácia na vytváranie zrozumiteľných rekapitulácií výsledkov ohodnotenia nehnuteľností (prepočet na jednotkové hodnoty – na m2 zastavanej plochy stavby, na m2 podlahovej plochy stavby, na m3 obstavaného priestoru stavby, a pod.)
Nájom - Program pre výpočet hodnôt nájmu nehnuteľností – stavieb, pozemkov, súboru stavieb s príslušenstvom a pozemkami. Program umožňuje stanoviť hodnoty nájmu nehnuteľnosti s využitím vzťahov z ekonomických vied (použitím vzťahu pre „umorovateľ“)

Prístup na tento znalecký portál je umožnený len znalcom (SR), pričom registrácia je synchronizovaná s údajmi znalca uvedenými v zozname / registri znalcov, ktorý vedie MS SR (ak máte v registri znalcov MS SR neaktuálne alebo nesprávne / nepresné údaje, tak je potrebné / vhodné najskôr všetky údaje v registri znalcov MS SR opraviť / aktualizovať).

S úctou Team znaleckyportal.sk

V prípade akýchkoľvek otázok, nezrovnalostí, chýb, ale aj nápadov, ako zlepšiť znalecký portál, neváhajte nás kontaktovať na .
Ďakujeme!



Naše aplikácie


Rekapitulácia
https://rekapitulacia.znaleckyportal.sk
Rekapitlácia nehnuteľností - Aplikácia slúži na vytváranie rekapitulacií v ohodnoteniach nehnutelností. Výstup je Word dokument, ktorý možete skopírovať do znaleckého posudku alebo pripojiť ako prílohu.
Nájom
https://najom.znaleckyportal.sk
Tréningová aplikácia pre výpočet hodnôt nájmu nehnuteľností – stavieb, pozemkov, súboru stavieb s príslušenstvom a pozemkami.
Daves
https://daves.znaleckyportal.sk
DAVES slúži na archiváciu vekov stavieb a samozrejme všetky údaje je možné čerpať pre aktuálne využitie (napríklad pri ohodnocovaní nehnuteľností). V databáze sa nachádzajú údaje vytvorené užívateľmi tejto databázy.